Příprávná hudební výchova se skládá ze dvou vyučovacích hodin, z nichž jedna je věnována sborovému zpěvu. 
Během školního roku se žáci naučí základní pěveckou techniku, správné držení těla, uvolněnost při zpěvu a kultivované vystupování na koncertech. Rozpoznají náladu písně a pomocí her rozeznají melodii stoupající a klesající. Zvládnou také vytleskat jednodušší rytmický úryvek. Dokáží zpívat písně zpaměti a naučí se spolupracovat v kolektivu.

Přípravná hudební výchova

Předmět vyučuje