Housle vznikaly na začátku 16. století z italské lira da braccio. V 17. a 18. století udržovaly houslařskou tradici celé rody. Z italské Cremony jsou známé rodiny Amati, Quarneri a nejslavnější Stradivari. Houslařské umění se brzy rozšířilo také do českých zemí. Vedle Prahy a velkých měst se soustředilo i v Krušnohoří, kde později vznikl světoznámý nástrojový průmysl (Kraslice, Luby u Chebu).

Housle jsou jedním z nejtradičnějších hudebních nástrojů a spolu s dalšími smyčcovými nástroji tvoří základ symfonických orchestrů i komorních souborů.

Na naší škole je o hru na housle dlouhodobý zájem, přestože tento nástroj patří k nejobtížnějším a v začátcích vyžaduje velkou trpělivost nejen ze strany žáka, ale i rodičů. Zájemci se mohou přihlásit v 6 letech, kdy jsou zařazeni do přípravného ročníku. Od 3. ročníku mohou se svými spolužáky objevovat krásu společného muzicírování v lekcích komorní či souborové hry.

Vzhledem k tomu, že s fyzickým růstem houslistů „rostou i housle“, jsou ve školním archivu k dispozici nástroje velikosti 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 i 4/4 – ty ovšem v omezeném množství, protože když už žák při dlouholetém cvičení dojde k této „velikosti“, většinou zatouží a také si zaslouží vlastnit svůj nástroj, který ho, spolu s hudbou, bude provázet životem.

 

Hra na housle

Předmět vyučuje