Ve výtvarném oboru žáci zdokonalují své dovednosti v rámci jednotlivých technik plošné , prostorové a objektové tvorby. Učební látka obsahuje kresbu, malbu, grafiku, dekorativní činnosti, modelování, ale i jiné vyjadřovací prostředky. Rozvíjí se jejich vlastní výtvarný projev i individuální způsob vyjadřování. Důležitým prvkem je prohlubování vztahu k výtvarné kultuře. Každý školní rok žáci pracují na jednom tématu, které je postupně rozšiřováno a doplňováno podle reakcí žáků se zřetelem na jejich věk a osobní zkušenosti. Výsledky celoročního snažení jsou vždy vystaveny a žatecká veřejnost tak má možnost prohlédnout si práce dětí. Kromě zmíněných výstav se výtvarný obor prezentuje každoročně i svým kalendářem. Mgr. Iveta Mynaříková

Výtvarná výchova

Předmět vyučuje