Výtvarný obor se zaměřením na keramiku rozvíjí Základní studium výtvarného oboru. Vedle klasických disciplin jako je např. kresba se věnujeme především prostorové tvorbě. Naším hlavním materiálem je především keramická hlína. Žáci pochopí rozdíl mezi reliéfem a plastikou, seznámí se s technologií výpalu keramiky, možnostmi povrchových úprav, hlavně glazováním a vyzkoušejí si práci na hrnčířském kruhu.

Keramika

Předmět vyučuje