Přípravné studium tanečních technik pro děti předškolního věku.

Děti se seznámí s prvky lidového i moderního tance, učí se pohybem vyjádřit charakter hudby, upevňují návyky správného držení těla, chůze. Učí se vnímat hudbu, rytmus a rozvíjí prostorové cítění.

Radostné hopsání

Předmět vyučuje