Oddělení zaměřené na výuku lidových a orientálních tanců.

Lidové umění vzniklo z nitra člověka jako důsledek jeho pocitů. Je otcem umění v jeho nejrůznějších podobách. Tanec jako nejpřirozenější projev člověka vznikl první. K němu se přidávaly zvuky, pokřiky a vznikla píseň. Rytmickým doprovodem tleskáním, údery dlaní, pískáním vznikla hudba.

Lidové umění v současnosti i přes záplavu různých hudebních a tanečních žánrů má své opodstatnění a stále zaujímá významné místo v kultuře každého národa.

Jedním z prostředků jak ho přiblížit co nejširším vrstvám společnosti je výuka v ZUŠ. Smyslem je zachovat lidové tradice, předávat je budoucím generacím a rovněž prohlubovat tak i vztah k vlastnímu národu, rodné řeči i rodné zemi. Vždyť - citace: "Ještě nikdo se nestal světovým, pokud nebyl zároveň hluboce národním."

Děvčata a chlapci se učí kroky, taneční cifry a tance z Čech, Moravy a Slovenska. Učí se vnímat hudbu, spojovat pohyb i se zpěvem lidových písní. Učí se i vyjádřit obsah lidových písní nejen tancem, ale i výrazem. Všechny soubory mají za sebou řadu vystoupení nejen v Žatci a jeho blízkém okolí, ale i v jiných regionech. V případě přání žáka může tento  navštěvovat více tanečních oborů a souborů.

Že se lidový tanec pořadatelům a hlavně divákům líbí dokazuje velké množství požadavků na vystoupení při různých příležitostech.

                                                                                                                                                                                              Ivana Fábryová

SEDMIKVÍTEK  je skupina tanečnic 7-15 letých, které se učily lidové tance z Čech, Moravy a Slovenska. Soubor velice často vystupoval pro veřejnost nejen v Žatci, ale i va účastnil se řady soutěží a přehlídek, odkud si přivezl nejedno ocenění a umístění na prvních třech místech.  

Výuka - středa 15.45-18.00 hod. ve třídě TO v suterénu ZUŠ 

Foto 5247,    Foto 5248,    Foto 5249,

 

 

 

 

 

Oddělení lidového tance

Předmět vyučuje