Požadavky a termíny testů ke 3. čtvrtletí


TESTY Z HUDEBNÍ NAUKY SE DOSTAVTE NAPSAT DO UČEBNY HUDEBNÍ NAUKY:

ÚTERÝ 18.4. 16.00 – 16.45
STŘEDA 19.4. 13.10 – 15.45
ČTVRTEK 20.4. 13.10 – 15.45
PÁTEK 21.4. 13.10 – 15.45


TESTY Z MULTIMEDIÍ SE DOSTAVTE NAPSAT DO POČÍTAČOVÉ UČEBNY:

STŘEDA 19.4. 15.00 – 15.45
PÁTEK 21.4. 14.20 – 16.00

HUDEBNÍ NAUKA

1. ročník
• Noty g – c2, notové hodnoty
• Stupnice C dur a G dur, půltóny, trojzvuk vzestupný a sestupný
• Staccato, Legato, Andante, Moderato, Allegro, Ligatura
• Křížek – funkce, pořadí křížků
• Půltón, celý tón

2. ročník
• Noty s posuvkami, noty na pomocných linkách, noty v basovém klíči, pomlky
• Dynamická znaménka, akcent
• Předznamenání stupnic C dur – E dur, trojzvuk
• Dechové žesťové nástroje
• Intervaly – co to je, interval prima, sekunda


3. ročník
• Noty v houslovém a basovém klíči
• Dur a moll stupnice do 4 křížků
• Intervaly čisté a velké
• Značení tempa, rytmus – triola
• Dělení hudebních nástrojů

4. ročník
• Durové stupnice s béčky
• Intervaly čisté a velké od různých tónů
• Durový kvintakord a jeho obraty
• Melodické ozdoby
• W. A. Mozart


5. ročník
Stupnice a akordy:
• Předznamenání dur i moll stupnic do 5 předznamenání (v 5. ročníku by žáci měli znát všechny stupnice do 7 předznamenání).
• Stejnojmenné a paralelní stupnice – k zadané stupnici napsat název stejnojmenné a paralelní.
• Tónický kvintakord a jeho obraty – vytvořit kvintakord od zadaného tónu a vytvořit k němu obraty (sextakord, kvartsextakord – ale nemusí znát jejich názvy).
• Hlavní stupně, hlavní kvintakordy – T, S, D – znát názvy, k názvům přiřadit stupně (S = 4. apod.), vytvořit v C, G, D, A, F, B dur hlavní kvintakordy.


Dějiny hudby
• Hudební klasicismus – zařadit časově (konec 18. – začátek 19. století), znát typické hudební formy (opera, sonáta, symfonie, smyčcový kvartet), znát a dokázat přiřadit slavné skladby 3 nejvýznamnějších skladatelů – J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven. Znát i nějakého českého skladatele klasicismu (J. Mysliveček, A. Rejcha, J. J. Ryba).
• Hudební romantismus - – zařadit časově (19. století), znát typické hudební formy (opera, symfonie) a především tehdejší novinky – symfonická báseň. Nejvýznamnější skladatelé – F. Chopin, R. Wagner, G. Verdi, P. I. Čajkovskij. Český hudební romantismus – B. Smetana, A. Dvořák. Dokázat přiřadit název díla ke skladateli.

 

Multimédia I
• Místo psaní písemného testu žáci/žákyně složí krátkou skladbu v notačním editoru MuseScore. Tím předvedou znalosti a dovednosti práce v notačním editoru MuseScore.
• Žák/yně vytvoří krátkou skladbu v délce cca 24 – 32 taktů – notový zápis pro dva melodické nástroje ve formě a-b-a, kdy chvíli se mohou nástroje střídat sólo a chvíli hrají spolu unisono nebo v intervalu.
• Díl a = 8 taktů, díl b = 8 taktů s odlišnou melodií i rytmem. Třetí díl a můžete zkopírovat a vložit.
• Ve skladbě budou použity celé, půlové, čtvrťové, osminové i šestnáctinové noty, dále budou použita dynamická znaménka, repetice a případně změna taktu. Vše ostatní je na volbě žáka/yně.
• Odevzdání vypracované skladby – termín testů. Přinést osobně na vyučovací hodinu Multimédií nebo možno vypracovat na hodině – na PC v ZUŠ.

Multimédia II

• Z jakých formálních částí se obvykle skládá běžná písnička?
• Kolik taktů má obvykle hudební perioda?
• V hudebním software bývají funkce označené jako VOLUME a PAN. K čemu se používají?
• Proč používáme v hudebním software více záznamových stop?
• Jaké zdroje zvuku můžeme používat při tvorbě hudby na počítači?