Dokument ŠVP

V letošním školním roce budou všichni naši žáci vzděláváni dle dokumentu Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Vzdělávání žáků poskytujeme ve 4 oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

Studijní zaměření hudebního oboru

 • Schola ludus
 • Přípravné studium
 • Hra na klavír
 • Hra na elektronické klávesové nástroje
 • Hra na akordeon
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na trubku
 • Hra na trombon
 • Hra na housle
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na baskytaru
 • Hra na bicí nástroje
 • Sólový zpěv
 • Sborový zpěv

Studijní zaměření výtvarného oboru

 • Přípravné studium
 • Výtvarná výchova
 • Výtvarná výchova se zaměřením na keramiku
 • Výtvarná výchova se zaměřením na grafiku

Studijní zaměření tanečního oboru

 • Přípravné studium
 • Taneční tvorba a interpretace

Studijní zaměření literárně dramatického oboru

 • Přípravné studium
 • Dramatická výchova

Pozn.: Celý dokument ŠVP ZUŠ Žatec je k dispozici v ředitelně. Informace k výuce můžete získat u vedení školy nebo jednotlivých pedagogů.