Ve škole je v hlavní i vedlejší budově instalovaná kamera, která sleduje hlavní vchodové dveře. Účelem instalace těchto kamer je ochrana žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců školy a prevence proti jejich ohrožení, dále pak ochrana majetku školy a prevence proti vandalismu. Záznam kamery je uchováván po dobu 5 dnů a přístup k němu má ředitelka školy, v odůvodněných případech i orgány činné v trestním řízení. Jinde kamerový systém na naší škole není.