CAMERATA STŘÍBRNÁ


V národním kole soutěže ZUŠ - pěvecké sbory - se náš sbor Camerata, pod vedením paní učitelky A. Urbancové, umístil ve stříbrném pásmu.. :-) GRATULUJEME!!

/public/download/1/articles/camerata-46.pdf

Zdroj: A.Urbancová