Gratulujeme pěveckým sborům


Pěvecké sbory měly ve čtvrtek 23.3.2023 krajské kolo soutěže ZUŠ.

V tento číselně magický den soutěžily naše sbory Klíčenka a Camerata spolu s dalšími devíti sbory v krajském kole soutěže ZUŠ.

Klíčenka pod vedením paní učitelky Kláry Čoudkové, a za klavírního doprovodu paní učitelky Petry Kšandové, si vyzpívala krásné stříbrné pásmo.

Pěvecký sbor Camerata, který pracuje pod vedením paní učitelky Alžběty Urbancové, získal zlaté pásmo, postup do národního kola a byl absolutním vítězem celé soutěže s nejvyšším počtem bodů oceněných porotou.

Sbor doprovázel pan učitel Tomáš Impellizzeri, který od poroty získal zvláštní cenu za klavírní doprovod.

Zpěvákům, sbormistrům i klavíristům gratulujeme a v národním kole v Litomyšli 5.5.2023 držíme palce!!!!!!

Zdroj: A.Urbancová