Příspěvek SRPŠ

  • ZUŠ

Vážení rodiče, Radou školy byl odhlasován příspěvek SRPŠ ve výši 100,- kč. Příspěvky se používají např. na víkendová soustředění hudebního i dramatického oddělení, na věcné ceny do soutěží, pamětní předměty absolventům a mnoho dalšího. Vybírají třídní učitelé. Děkujeme za přízeň!