Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů


Ve dnech 25. - 27.4. proběhla soutěž pro děti z celé republiky Mládí a Bohuslav Martinů v rodišti BM, v Poličce. Naši školu v každém ohledu silně obsazené kategorii 9-10 let, kde bylo celkem 24 soutěžících, reprezentovala ELEN HARTINOVÁ, žákyně 4. ročníku ze třídy R. Olivíkové. Zahrála krásně skladby českých autorů z období klasicismu a 20. století (Vaňhal, Martinů, Dlouhý) a umístila se ve Zlatém pásmu. Jedná se o velkou soutěž v oborech klavír a čtyřruční hra na na klavír, housle, viola, violoncello a komorní hra. Přijelo celkem 104 klavíristů, 8 dvojic na klavírní čtyřhru, 54 houslistů, 4 komorní soubory, 1 violista a 27 cellistů. Přejeme Elence stále mnoho radosti s hudbou!


Fotogalerie

Elenka